top of page
Image by Jelleke Vanooteghem
Image by Patricia Prudente
Playing Videogames
Image by William Iven
Image by Yura Fresh
Parents with Child

Kids Aware

Å bevisstgjøre barn, foreldre og lærere i en digital verden

Kids Aware er en plattform dedikert til å spre kunnskap og bevissthet om hvordan man kan hjelpe barn med å utvikle en balansert bruk av digitale teknologier, og hjelpe dem med å holde kontakten med den naturlige, offline verden. Vi er opptatt av barns trivsel. Målet vårt er å styrke barns fokus, kreativitet, intelligens, empati og generelle velvære, og presentere en balansert og praktisk tilnærming til bruk av digitale teknologier.

 

Vi er også forpliktet til å skape en bedre, bærekraftig fremtid for og med barn. Vårt arbeid har som mål å bidra til å skape bevissthet hos foreldre, lærere og barn for å oppmuntre til avgjørelser som beskytter planeten.

 

Vi tilbyr innovative utdanningsprogrammer, workshops, ludisk læringsaktiviteter, konferanser, coaching, konsulenttjenester og unike metoder for foreldre, lærere, skoler, offentlige og private bedrifter og institusjoner.

Kids in Art Class
Children Playing

Våre verdier

Bevissthet - Bærekraft - Balanse og velvære

Kids Aware sine kjerneverdier styrer arbeidet vårt. Vi streber etter vårt beste, og planter frø av bevissthet i dag, slik at fremtiden som barn og nye generasjoner arver, blir bedre. Vi tror på en verden der teknologi - brukt på en balansert, ansvarlig, etisk måte - er til tjeneste for menneskeheten. Vi ser for oss en verden der høye menneskelige verdier og handlinger stemmer overens for å skape en bærekraftig verden.

bottom of page